sportininkuasociacija.lt - Registracija

Įdėmiai perskaitykite prieš registraciją:

I skyrius. Bendrosios nuostatos

1. Registracija forume yra nemokama.
2. Forumas skirtas svetainės www.sportininkuasociacija.lt lankytojų diskusijoms.
3. Pildant registracijos formą, būtina pateikti asmeninius duomenis. Į formą negalima įrašyti kito asmens duomenų, nereikalingos informacijos ir simbolių. Forumo administratorius gali vieną kartą įspėti vartotoją pataisyti duomenis. Jeigu vartotojas nereaguoja į įspėjimą, forumo administratorius turi teisę uždrausti toliau naudotis forumu.
4. Jūsų elektroninio pašto adresas, kurį naudojate registruodamiesi turi būti galiojantis. Jeigu siekiate privatumo, galite nustatyti, kad šis adresas nebūtų rodomas kitiems forumo dalyviams. Administracija garantuoja konfidencialumą. Tačiau administracija pasilieka teisę naudoti forumo dalyvių elektroninio pašto adresus, norėdama išsiųsti svarbius pranešimus.
5. Kita:
• Administracija pasilieka teisę periodiškai keisti, papildyti, tobulinti taisykles;
• Bendro forumo diskusijos yra viešos, todėl rekomenduojama neskelbti asmeninės ar svarbios informacijos;
• Vartotojų asmeninė informacija nebus perduota trečiosioms šalims.

II skyrius. Temų kūrimas

1. Prieš pradėdami kurti naują temą, pasinaudokite forumo paieška. Galbūt Jūsų tema jau yra forume. Jeigu Jums aktuali tema yra užrakinta, kreipkitės į moderatorius asmenine žinute.
2. Naują temą kurkite tinkamoje kategorijoje. Draudžiama skelbti žinutes, nesusijusias su tema.
3. Tinkamas temos pavadinimas.
3.1 Temų pavadinimai rašomi tik lietuviškais rašmenimis (išskyrus, kai naudojami vardai ar pavadinimai).
3.2. Prieš kurdami naują temą, visų pirma, sugalvokite tinkamą pavadinimą. Taip kitiems lankytojams bus lengviau rasti reikiamą informaciją, o Jūs greičiau gausite atsakymus į rūpimus klausimus. Temas formuluokite trumpai ir aiškiai.
4. Klausimą ar pasiūlymą formuluokite aiškiai.

III skyrius. Žinučių rašymas

1. Atsakinėjant į žinutes, nepamirškite nurodyti, kam ji adresuota arba pasinaudokite citavimu.
2. Cituojant tekstą užsienio kalba, yra privaloma naudoti citavimo kodą.
3. Diskusijai tarp dalyvių perėjus prie asmeninių dalykų, būtina pereiti į asmeninį susirašinėjimą. Moderatoriai turi teisę perspėti tokius asmenis.
4. Fleimus (flame), floodus (flood), offtopikus (off-topic) ir spamą (Stupid Pointless Annoying Material/Message) moderatoriai trina ir perspėja forumo dalyvius apie netinkamą elgesį.
• Fleimas - kai forumo dalyviai pradeda karščiuotis, įžeidinėti.
• Floodas - kai diskusija tampa per ilga ar yra beprasmė.
• Off-Topic - žinutės, kurios neatitinka diskusijos arba forumo temos.
• SPAM’as - žinutės, kuriose atsakoma tik šypsenėlėmis arba vienu žodžiu.
• Trolinimas - kai žinučių autorius savo tekstais skelbia įžeidžiančias žinutes, siekdamas išprovokuoti kitus narius, nutraukti normalią diskusijų eigą, sąmoningai sutrikdyti bendruomenės veiklą.

5. Draudžiama:
• Necenzūriniai žodžiai;
• Politinės, religinės, rasinės, lyties, tautinės nesantaikos kurstymas;
• Antivalstybinė veikla;
• Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžianti informacija;
• Žmogaus garbę ir orumą žeminanti informacija;
• Informacija, pažeidžianti asmens teisę į privatumą;
• Reklama;
• Pornografinio pobūdžio informacija.

IV skyrius. Nuobaudos, sankcijos

1. Nuobaudų ir sankcijų skyrimas. Sprendimą apie nuobaudą pažeidėjui priima Moderatoriai. Tam tikrais atvejais, kai sprendimo nepriima Moderatoriai, tai gali padaryti ir Administratorius.
2. Dalyviams taikomos nuobaudos:
• Įspėjimas asmenine žinute;
• Žinutės taisymas arba pašalinimas;
• Temos pašalinimas arba užrakinimas;
• Žodinis įspėjimas, padarytas pataisytoje žinutėje arba komentaruose;
3. Labai piktybiniai dalyviai gali būti šalinami iš forumo. Tai nusprendžia Moderatorių balsavimas.

V skyrius. Administracijos veiksmų apskundimo, forumo tvarkos keitimo tvarka

1. Visi klausimai, pasiūlymai, pastabos, apeliacijos dėl forumo moderavimo pateikiami forumo administracijai asmenine žinute arba elektroniniu paštu. Moderatorių sprendimą galima apskųsti Administratoriui, kurio sprendimas yra nebeapskundžiamas.
2. Kreipiantis nurodyti:
• nuorodą į temą ir žinutę, kurią norite aptarti ar kuriai prieštaraujate;
• priežastis, dėl kurių nesutinkate su Administracijos sprendimu.

VI skyrius. Forumo Administracija

1. Forumo Administracija yra Forumo valdymo organas, prižiūrintis tvarką forume, sprendžiantis forumo klausimus ir problemas.
2. Administracija sudaryta iš 5 Moderatorių ir Administratoriaus.